Wielka Schizma

Wielka Schizma Wschodnia – rozłam w chrześcijaństwie na Kościół wschodni i zachodni. Nie był to jednorazowy akt, lecz proces, który rozciągał się w szerokich ramach chronologicznych. Schizma była rezultatem narastających różnic kulturowych, liturgicznych i organizacyjnych między chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim, w mniejszym stopniu natomiast różnic doktrynalnych. Podział chrześcijaństwa ostatecznie przypieczętowały wyprawy krzyżowe, podczas których doszło do otwartego konfliktu między obydwoma Kościołami, traktującymi siebie nawzajem jako Kościoły heretyckie. Mimo wielokrotnie podejmowanych prób zjednoczenia, jak dotąd nie udało się przezwyciężyć dokonanego w 1054 r. podziału. Ważnym momentem było jednak odwołanie 5 grudnia 1965 r. podczas Soboru Watykańskiego II nałożonych tysiąc lat wcześniej wzajemnych ekskomunik.

Związek Malarzy Polskich

To sztuka żyć ze Sztuki w Polsce. Tylko nieliczni artyści posiadają komfort utrzymywania się ze sprzedaży swoich prac. Hermetyczny rynek Sztuki zmusza absolwentów wyższych uczelni artystycznych do podjęcia mniej ambitnych zajęć. Jak pokazuje historia niejeden wielki malarz umarł w nędzy, gdyż dopiero po latach doceniono ich obrazy.