DO BRONI

Ładna ta Twoja Sztuka!Czy zniszczenie układów rządzących Sztuką, „wyważenie” drzwi galerii, to jedyna droga do jej przemiany? Współcześnie rynek Sztuki nie daje artyście pola do rozwoju kariery artystycznej. Instytucje artystyczne zamiast udostępnić artystom równouprawniony dostęp do środków i narzędzi publicznych, patronują karierę nielicznych wybrańców. Czy współczesny rynek Sztuki nie powinien doświadczyć restartu, oczyszczenia z dotychczasowych układów, świeżego startu, dla wszystkich twórców? Co powinno charakteryzować współczesną rewolucję artystyczną?