Wino Wernisażowe

Wino to prawie nieodłączny element każdego wernisażu inaugurującego wystawy artystyczne. Produkt finansowany przez samego twórcę prezentującego szerszej publice swoją twórczość lub też samą galerię, która w swej gestii chce uczynić prezentowaną sztukę łatwiejszą w odbiorze. Wznieśmy toast za lepsze jutro polskich artystów.

Make love, not war

Jak wyglądałby świat bez wojen, konfliktów zbrojnych, terroryzmu, gdzie wszelkie konflikty rozwiązywane byłyby w sposób pokojowy, bez uciekania się do użycia sił zbrojnych? Czy sytuacja trwałego pokoju między narodami jest w ogóle możliwa? Czy miłość, jak głosi antywojenne hasło „Make love, not war” z okresu wojny wietnamskiej, to najlepsza odpowiedź na wojnę?