#Landschaft 676347541

W latach 70. XIX wieku słowem „kicz” jako pierwsi zaczęli się posługiwać krytycy sztuki z Monachium w odniesieniu do tandetnych pejzaży nieznanego autorstwa sprzedawanych w złoconych ramach szybko bogacącym się fabrykantom, którzy chcieli zamanifestować swoją zamożność. Nie znając się na sztuce wybierali oni sztukę „bezpieczną”, która nie urazi i nie będzie szokować gości.

Od starożytności do końca XVI wieku pejzaż stanowił tło dla przedstawianych zdarzeń mitologicznych, historycznych czy religijnych, pojawił się jednak również jako samodzielny element dekoracyjny w malarstwie ściennym hellenizmu. Usamodzielnienie się pejzażu jako nowego gatunku malarskiego nastąpiło jednak dopiero w drugiej połowie XVI wieku w malarstwie niderlandzkim. Wiązało się to ze wzrostem zainteresowania światem przyrody w okresie renesansu. Czy w XXI wieku temat pejzażu nadal może stanowić twórcze wyzwanie dla artystów i cieszyć się zainteresowaniem współczesnych odbiorców sztuki?

Fashion’s sick: Global Warming

Dokładne przyczyny współczesnego ocieplenia pozostają obiektem badań, ale przeważający pogląd naukowy głosi, że wywołany działalnością człowieka wzrost atmosferycznych gazów cieplarnianych spowodował większość ocieplenia obserwowanego od początków ery przemysłowej. Wzrost poziomu morza, kurczenie się lodowców, wyjątkowo upalne lata i zimy bez śniegu to bezpośrednie skutki podwyższonych temperatur. Dochodzą do tego nieregularne opady deszczu powodujące susze na jednych obszarach, na innych zaś powodzie, a także ogólny wzrost intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych, np. cyklonów.

Czy skutki globalnego ocieplenia można również dostrzec na światowych wybiegach?