Pomnik Nieznanego Grafficiarza

Graffiti to dla jednych akt wandalizmu w wykonaniu osób społecznie niedostosowanych, dla innych forma Sztuki ulicy. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy graffiti jest pasją tworzenia, czy też pasją niszczenia. Na co dzień zapewne częściej spotykamy się z tą niechlubną formą graffiti w postaci obscenicznych rysunków, wulgarnych napisów, nieestetycznych malowideł na elewacjach budynków, obiektach użyteczności publicznej, czy też zabytkach. Dokonując własnego osądu graffiti warto pamiętać, że nie wszyscy wykonujący na ścianach napisy czy malunki są artystami, a każdy motyw wykonany sprayem na murze jest sztuką. Twórcy graffiti mają często różne motywacje działania dlatego nie można przyklejać im tej samej łatki. Patrząc na aktualny rynek sztuki, hermetyzm galerii sztuki, nic dziwnego, że artyści wolą wykazać się na murach miasta niż w nieskończoność czekać na swoje 5 minut.

Nie budujcie mi pomników.

Papież Jan Paweł II był człowiekiem, który poprzez swoje poglądy, zachowanie i wiarę dawał dobry przykład ludziom. Docierał do serc i umysłów ludzkich jednocząc ludzi o różnych postawach życiowych. 2 kwietnia 2015 roku mija już 10 lat od śmierci Papieża Polaka. Od tego czasu Jan Paweł II w samej Polsce doczekał się już ok. 700 pomników. (Informacja ta została podana na łamach tygodnika Newsweek.) Powstają one mimo woli Jana Pawła II, który za życia powiedział:„Nie budujcie mi pomników. Zróbcie coś dobrego dla ludzi”. Może czas najwyższy uszanować słowa Jana Pawła II robiąc coś dobrego dla drugiego człowieka, niż stawiać kolejny pomnik niegodny upamiętnienia jego osoby.