Nie budujcie mi pomników.

Papież Jan Paweł II był człowiekiem, który poprzez swoje poglądy, zachowanie i wiarę dawał dobry przykład ludziom. Docierał do serc i umysłów ludzkich jednocząc ludzi o różnych postawach życiowych. 2 kwietnia 2015 roku mija już 10 lat od śmierci Papieża Polaka. Od tego czasu Jan Paweł II w samej Polsce doczekał się już ok. 700 pomników. (Informacja ta została podana na łamach tygodnika Newsweek.) Powstają one mimo woli Jana Pawła II, który za życia powiedział:„Nie budujcie mi pomników. Zróbcie coś dobrego dla ludzi”. Może czas najwyższy uszanować słowa Jana Pawła II robiąc coś dobrego dla drugiego człowieka, niż stawiać kolejny pomnik niegodny upamiętnienia jego osoby.