p.n.e.

Termin Sztuka prehistoryczna stosuje się dla przejawów ludzkiej działalności z epoki prehistorycznej. Jedyną dokumentację dokonań człowieka z tamtych czasów stanowią znaleziska archeologiczne. Wiedza na ten temat jest w dalszym ciągu dość wyrywkowa, gdyż dokonywane w dalszym ciągu odkrycia zmieniają lub uzupełniają obraz tamtych czasów.