Akademia Sztuk Pięknych

Wraz z ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 roku Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu zmieniła nazwę uczelni na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Czy pozostałe uczelnie artystyczne w Polsce w wyniku zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym podążą tym samym śladem? Czy nazwa dotychczas zarezerwowana dla szkół wyższych o profilu artystycznym, może wkrótce zostać zaadaptowana przez zupełnie inne środowisko?

Kiedyś się przeliczy!

Temat rysunku stanowi najsłynniejszy cykl polskiego malarza, grafika Romana Opałki „1965/1-nieskończoność”. Artysta białą farbą zapisywał na płótnie szeregi liczb. Robił to początkowo na czarnym płótnie, które zmienił następnie na szare, a od 1972 roku stopniowo je rozjaśniał. Wymawiał każdą z liczb, rejestrując cały proces na taśmie magnetofonowej. Do skończonego obrazu dodawał swoje aktualne zdjęcie. Cykl obrazów wraz z serią fotografii jest już aktualnie dziełem zamkniętym z powodu śmierci artysty 6 sierpnia 2011 roku.