Tęczy Stróż

Tęcza na placu Zbawiciela w Warszawie autorstwa polskiej artystki współczesnej i performerki Julity Wójcik od momentu powstania nieustannie budzi duże kontrowersje. Na obecną chwilę została podpalona już czterokrotnie. Po każdym z tych aktów wandalizmu znajdowały się jednak środki finansowe umożliwiające jej ponowną rekonstrukcję. Jednorazowy koszt odbudowy wycenia się na ok. 70 tys zł. Czy powołanie ochotniczej straży mundurowej, ochroniłoby instalację przed ponowną dewastacją?

Dialog

Jan Švankmajer, jeden z najbardziej uznanych twórców animacji poklatkowych, w swojej filozoficznej opowieści pod tytułem „Wymiar dialogu” z 1982 roku przedstawia tytułowe wymiary dialogu, formy porozumienia się dwóch jednostek.

W ostatniej części filmu reżyser przedstawia wzajemną relacje dwóch osób, które wzajemnie ze sobą współpracując, tworzą budującą relację, która pod wpływem błędu jednej ze stron pociąga za sobą kolejne konsekwencje, stając się toksyczną i destruktywną. Jak wygląda wymiar dialogu współczesnej polityki?