Tęczy Stróż

Tęcza na placu Zbawiciela w Warszawie autorstwa polskiej artystki współczesnej i performerki Julity Wójcik od momentu powstania nieustannie budzi duże kontrowersje. Na obecną chwilę została podpalona już czterokrotnie. Po każdym z tych aktów wandalizmu znajdowały się jednak środki finansowe umożliwiające jej ponowną rekonstrukcję. Jednorazowy koszt odbudowy wycenia się na ok. 70 tys zł. Czy powołanie ochotniczej straży mundurowej, ochroniłoby instalację przed ponowną dewastacją?