Puszcza

Puszcza Białowieska jako kompleks leśny na terenie Polski i Białorusi odznacza się zarówno dużymi walorami przyrodniczymi, jak i historycznymi. Z końcem marca 2016 r. minister środowiska zatwierdził aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, przewidujący większe cięcia tłumaczone przez leśników koniecznością walki z masowym występowaniem kornika. Apele domagających się od Pani premier ochrony Puszczy Białowieskiej nie przyniosły oczekiwanego rezultatu i ostatecznie przystąpiono do usunięcia 1,3 mln drzew, co oczywiście spotkało się ze sprzeciwem ekologów, którzy zaczęli blokować wycinkę lasu. Spór ten dotarł do samej komisji Europejskiej, która nakazała w trybie natychmiastowym wstrzymanie działań na terenie Puszczy znajdującej się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, jednak nakaz ten został przez polskie władze zignorowany. Jak zakończy się ten konflikt i jakie w ostateczności będę jego konsekwencje? Ku przestrodze, las z odświeżaczy powietrza w formie choinek zapachowych.