Śniadanie na trawie

W kwestii szkodliwości i skutków długoterminowego zażywania marihuany przeprowadzone dotychczas badania nie dają zdecydowanych i pewnych rezultatów. Promowana przez propagatorów i użytkowników opinia mówi o jej niskiej szkodliwości względem innych środków. Tezę tą potwierdza Światowa Organizacja Zdrowia uznając jej spożycie za mniej szkodliwe pod względem zdrowotnym, niż konsumpcja legalnych używek jak tytoń oraz alkohol. Zdania co do kwestii możliwości uzależnienia fizycznego są natomiast podzielone. Aktualnie jedynymi państwami w Unii Europejskiej, w których posiadanie marihuany jest przestępstwem zagrożonym karą więzienia pozostaje większość krajów postkomunistycznych oraz kraje skandynawskie. W Polsce zgodnie z ustawą z dnia 29. lipca 2005 r. i późniejszymi zmianami o przeciwdziałaniu narkomanii import, produkcja, pośrednictwo w sprzedaży, jak i samo posiadanie marihuany jest nielegalne i w świetle prawa stanowi przestępstwo. W Stanach Zjednoczonych od lat 90. w wielu stanach wyrażono zgodę na uprawę i sprzedaż tzw. marihuany medycznej, którą w specjalnych punktach na podstawie recepty mogą nabyć osoby cierpiące na określone choroby. W samej Kalifornii w 2010 roku istniało około 1000 takich punktów, co stanowi dwukrotność liczby lokali coffee shop w Holandii. Pierwszym stanem legalizującym marihuanę w Stanach Zjednoczonych był Waszyngton (6. listopada 2012 roku), a od 1. stycznia 2014 roku można ją legalnie zakupić również w stanie Kolorado. Temat etyki spożycia i legalizacji marihuany w związku z czynną rolą ruchów oraz ugrupowań politycznych nabiera aktualnie na znaczeniu w USA, jak i wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce.