Dziewczyna w nowych kolczykach

W czasach totalnej konsumpcji, gdzie ludzie chcą mieć jak najwięcej, jak najmniejszym kosztem, wszystko jest na sprzedaż. Radykalna transformacja intymnych zachowań, przemiana w podejściu do ciała jako towaru lub narzędzia pracy przyczynia się do upadku moralnego. Atrakcyjne ciało stało się narzędziem zarobkowania i wywierania wpływu na innych ludzi. Niestandardowe formy korzystania z seksu i seksualności zadecydowały, że erotyczne przyjaźnie z bonusem finansowym stały się braną pod uwagę opcją, a nawet już pewnym stylem życia. Czy źródła problemu należy dopatrywać się tylko w nierówności społecznej?