Jesteś Artystą!

Joseph Beuys, niemiecki artysta, teoretyk sztuki, pedagog, działacz, reformator społeczny i polityczny, był propagatorem demokratyzacji sztuki. W jednym ze swoich tekstów pt. „Każdy artystą” pisał, że potrzeba twórczości cechuje wszystkich ludzi i wszystkie dziedziny życia. Według artysty każdy jest w stanie nie tylko tworzyć, ale być może również wpływać na współczesne oblicze sztuki. Sztuka w jego ujęciu miała stać się rodzajem terapii i zawładnąć wszystkimi dziedzinami życia. Czy totalne uspołecznienie i otwarcie sztuki współczesnej na amatorów to na pewno dobry kierunek jej rozwoju?