Rusz się!

A Ty z jak wielu świetnych pomysłów zrezygnowałeś/zrezygnowałaś, bo zabrakło Ci motywacji by je zrealizować? Jak wyglądałby współczesny obraz wszechświata przykładowo bez dzieła Mikołaja Kopernika ”O obrotach sfer niebieskich”, które dokonało przewrotu w nauce i XVI wiecznym światopoglądzie? Talent twórczego, syntetycznego i oryginalnego myślenia połączony z odwagą w poszukiwaniu prawdy uczynił z toruńskiego astronoma, który „wstrzymał słońce, ruszył ziemię” uczonego na miarę wszech czasów. Co stoi na przeszkodzie by każdy z nas mógł zrobić coś ze swoim życiem i pokierować je we właściwym kierunku? Rusz się!

Reklamy

Całun Toruński

Całun Turyński jest jednym z najczęściej analizowanych naukowo przedmiotów w historii ludzkości. Stanowi on zagadkę nawet dla współczesnej nauki, mimo analiz przeprowadzonych przy pomocy większości znanych technik chemicznych, fizycznych i optycznych. Zarówno tezy o autentyczności dzieła, jak i fałszerstwie były wielokrotne kwestionowane. Według tradycji chrześcijańskiej w płótno to został po śmierci owinięty Jezus Chrystus. Charakter i umiejscowienie śladów odpowiada opisowi jego ran z Ewangelii, a obraz powstał według niej samoistnie pod wpływem energii w momencie zmartwychwstania.

Inny przykład całunu stanowi Całun z Manoppello, tkanina traktowana jako relikwia chrześcijańska przedstawia wizerunek uważany za twarz Chrystusa. W odróżnieniu od całunu Turyńskiego przedstawia ona obraz w pozytywie. Materiał na którym znajduje się wizerunek to bisior, który charakteryzuje się tym, że nie można na niego nałożyć pigmentu, nie da się na nim malować. Zarówno sposób powstania wizerunku jak i wiek całunu nie są znane. Całun z Manoppello uważany jest za oryginał chusty św. Weroniki, w którą owinięto głowę Jezusa Chrystusa po ukrzyżowaniu.

Jakie relikwie pozostawią po sobie nowe pokolenia Świętych i czy będą one równie zagadkowe jak te z przeszłości?

Puszcza

Puszcza Białowieska jako kompleks leśny na terenie Polski i Białorusi odznacza się zarówno dużymi walorami przyrodniczymi, jak i historycznymi. Z końcem marca 2016 r. minister środowiska zatwierdził aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, przewidujący większe cięcia tłumaczone przez leśników koniecznością walki z masowym występowaniem kornika. Apele domagających się od Pani premier ochrony Puszczy Białowieskiej nie przyniosły oczekiwanego rezultatu i ostatecznie przystąpiono do usunięcia 1,3 mln drzew, co oczywiście spotkało się ze sprzeciwem ekologów, którzy zaczęli blokować wycinkę lasu. Spór ten dotarł do samej komisji Europejskiej, która nakazała w trybie natychmiastowym wstrzymanie działań na terenie Puszczy znajdującej się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, jednak nakaz ten został przez polskie władze zignorowany. Jak zakończy się ten konflikt i jakie w ostateczności będę jego konsekwencje? Ku przestrodze, las z odświeżaczy powietrza w formie choinek zapachowych.

#Landschaft 676347541

W latach 70. XIX wieku słowem „kicz” jako pierwsi zaczęli się posługiwać krytycy sztuki z Monachium w odniesieniu do tandetnych pejzaży nieznanego autorstwa sprzedawanych w złoconych ramach szybko bogacącym się fabrykantom, którzy chcieli zamanifestować swoją zamożność. Nie znając się na sztuce wybierali oni sztukę „bezpieczną”, która nie urazi i nie będzie szokować gości.

Od starożytności do końca XVI wieku pejzaż stanowił tło dla przedstawianych zdarzeń mitologicznych, historycznych czy religijnych, pojawił się jednak również jako samodzielny element dekoracyjny w malarstwie ściennym hellenizmu. Usamodzielnienie się pejzażu jako nowego gatunku malarskiego nastąpiło jednak dopiero w drugiej połowie XVI wieku w malarstwie niderlandzkim. Wiązało się to ze wzrostem zainteresowania światem przyrody w okresie renesansu. Czy w XXI wieku temat pejzażu nadal może stanowić twórcze wyzwanie dla artystów i cieszyć się zainteresowaniem współczesnych odbiorców sztuki?

Fashion’s sick: Global Warming

Dokładne przyczyny współczesnego ocieplenia pozostają obiektem badań, ale przeważający pogląd naukowy głosi, że wywołany działalnością człowieka wzrost atmosferycznych gazów cieplarnianych spowodował większość ocieplenia obserwowanego od początków ery przemysłowej. Wzrost poziomu morza, kurczenie się lodowców, wyjątkowo upalne lata i zimy bez śniegu to bezpośrednie skutki podwyższonych temperatur. Dochodzą do tego nieregularne opady deszczu powodujące susze na jednych obszarach, na innych zaś powodzie, a także ogólny wzrost intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych, np. cyklonów.

Czy skutki globalnego ocieplenia można również dostrzec na światowych wybiegach?

Leśny zapach

Szybki rozwój gospodarki w dzisiejszych czasach ma bardzo niekorzystny wpływ na funkcjonowanie lasów. Najłatwiej daje się zauważyć wycinkę drzew, która następuje podczas przygotowywania terenu pod zabudowę przez zakład przemysłowy. Rozwój gospodarki niesie za sobą jednak dużo więcej zagrożeń, których zwykły człowiek nie zauważa na co dzień, a są one równie ważne. Lasy to niezwykle ważny obszar krajobrazu ziemskiego. Spełnia wielorakie role, a każda z nich jest niezwykle ważna. Czy taki pomnik w przestrzeni publicznej mógłby zmusić społeczeństwo do refleksji nad znaczeniem przyrody we współczesnym świecie?

 

Wino Wernisażowe

Wino to prawie nieodłączny element każdego wernisażu inaugurującego wystawy artystyczne. Produkt finansowany przez samego twórcę prezentującego szerszej publice swoją twórczość lub też samą galerię, która w swej gestii chce uczynić prezentowaną sztukę łatwiejszą w odbiorze. Wznieśmy toast za lepsze jutro polskich artystów.